Who's Who

Sr.No Name Designation
1 Dr. N.G. Shah Member Secretary
2 Dr. A. V. Sapre Advisor, Mumbai
3 Dr. V. V. Mahajani Advisor, Mumbai
4 Mr. Ajit G.Patankar Advisor, Mumbai
5 Smt. Pragati Gokhale Advisor and Office Incharge, Nagpur

 

Web Information Manager

Email:- rgstcmaha[at]rediffmail[dot]com